chemický a mikrobiologický rozbor vody


Co nabízíme

Provádíme rozbory vody ze studny a posoudíme, zda odpovídá Vyhl. MZ 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. 
Zajistíme chemický a mikrobiologický rozbor. Posoudíme kvalitu vody a pokud bude třeba doporučíme řešení, úpravu nebo desinfekci studny nebo montáž vhodného filtru. 

Provedeme i rozbor vzorku vody neznámého původu a určíme o jakou vodu jde. 

PROTOKOL O ROZBORU LZE POUŽÍT PRO KOLAUDACI I PRO POVOLENÍ K ODBĚRU VODY. 

Nabízíme zkrácený rozbor dle Vyhl. 252/2004 a rozbor úplný tj. fyzikální, chemické, mikrobiologické a biologické a organoleptické ukazatele. 
Navíc určíme: tvrdost vody, fosforečnany ( kvůli koupání a ohrožení pokožky), zjevnou a celkovou alkalitu, hydrogenuhličitany.

SOUČÁSTÍ ROZBORU JE I ZHODNOCENÍ, NÁVRH NA ÚPRAVU A PŘÍPADNĚ I OSOBNÍ KONZULTACE.

Veškeré nabízené služby provádíme sami bez dalších externích firem. Toto Vám zaručí, že s Vašimi vzorky vody nedochází k další manipulaci a jejich rozbor nebude ovlivněn dalšími faktoy.


Oblast naší působnosti

Odběr vody zajistíme v Praze , Středočeském a případně Západočeském kraji, vzorky lze samozřejmě i po předchozí telefonické domluvě dovézt.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLA: 723 993 369 NEBO 272 743 323.


Pro jakou vodu je odběr určen a jak dlouho rozbor trvá

pro pitnou vodu ze studen, vrtů a z vodovodního řadu

pro teplou vodu, užitkovou vodu i pro zalévání

rozbor neznámého vzorku - průsaku apod.

kotelní vodu a vodu doplňovací do topného okruhu

ROZBOR VODY TRVÁ 5 DNÍ, MAX. TÝDEN.


JAK ČASTO ROZBOR PROVÁDĚT

Aby byla zajištěna správná kvalita vody, je nutné provádět rozbory vody u studny min. 1x ročně nebo po možném znečištění např. záplavami a u kotelen 2x ročně.